Advies

Wij bieden advies op velerlei gebieden in het werkveld van de gezondheidszorg en welzijn.

 • Wet- en regelgeving AWBZ / Wmo / Jeugdzorg
 • Ketenintegratie
 • Strategie en beleid
 • Helicare: vertaling externe verplichtingen naar interne bedrijfsvoering en pr
 • Financieringonafhankelijke organisatie-inrichting
 • Organisatieontwikkeling en -verandering
 • Juridisch advies, bezwaar en beroep
 • Informatiemanagement
 • Bedrijfsprocesmanagement
 • Productiemanagement
 • Loketvorming en klantcontactcentra
 • Berichtenverkeer en postbusfuncties

Ter ondersteuning aan ons advies werken wij onder andere met quick scans, business cases en scenariodiscussies. Als het aan ons ligt, blijft het niet slechts bij een advies. Wij zorgen graag voor een doelgerichte, praktische aanpak.