Communicatie

De dynamiek in de zorg is groot. Zorgorganisaties hebben te maken met beleidswijzigingen, nieuwe bekostigingsstructuren, verregaande informatiseringslagen, nieuwe organisatievormen en een wijzigende positie van de cliënt. Duidelijke en transparante communicatie naar de cliënt, de interne organisatie en ketenpartijen is essentieel. CareEffective heeft brede ervaring met communicatie- en positioneringvraagstukken in de zorg en kan u daarin effectief ondersteunen.