Organisatie

CareEffective is een netwerkorganisatie die bestaat uit een vaste kern met een sterk en gevarieerd netwerk van aangesloten zelfstandigen. Hierdoor beschikken wij over een arsenaal aan kennis, ervaring en kwaliteit. Zo kunnen wij flexibel de meest passende expert inzetten. Dit stelt ons instaat ook omvangrijke opdrachten uit te voeren. Met onze werkwijze garanderen we continuïteit voor onze klanten.

 

Wij spelen hiermee in op de behoefte van medewerkers die zich zelfstandig willen vestigen, en ook willen sparren, klankborden en samenwerken. Door middel van kennisdeling, coaching en zorgvuldig opdrachtmanagement wordt voor de verschillende categorieën van medewerkers de continuïteit en kwaliteit van de opdrachtuitvoering geborgd.

Wij bieden onze medewerkers adequate ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van opdrachten. Zij kunnen in vertrouwen sparren met collega’s binnen het netwerk van CareEffective. Er worden regelmatig kennissessies en brainstormgroepen georganiseerd. De onderwerpen zijn meestal zorg gerelateerd en gasten worden uitgenodigd zodat kruisbestuiving word gecreëerd. De nodige lidmaatschappen en uitgebreide netwerken zorgen voor extra toegevoegde waarde.

 

Wij werken op basis van no cure no pay. Afspraken kunnen worden gemaakt over vergoeding op basis van een cafetariamodel of abonnementsvorm.