Publicaties

Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheidszorg; The next generation

Zorgadministratie en Informatie NTMA 136 juli 2009

Kwantificering zorgplan: vertaling zorgaanspraak naar handelingen per individuele cliënt

Zorgadministratie en Informatie NTMA 135 maart 2009

Klantcontactcentrum: de verbindende schakel in de zorgketen

Zorgadministratie en Informatie NTMA 133 sept 2008

Zorgplan: grip op (eigen) zorg; Hoeksteen van het EPD

Zorgadministratie en Informatie NTMA 132 juli 2008

De cliënt als spil van de zorglogistiek

Zorgadministratie en Informatie NTMA 131 maart 2008

Impact van zorgzwaartebekostiging voor zorgaanbieders

Zorgadministratie en Informatie NTMA 130 dec 2007