Stuurinformatie

Essentieel voor u is te weten hoe uw organisatie performed op bijvoorbeeld terreinen als productiviteit, aantal behandelingen, verantwoorde zorg (er is een machtiging, beschikking of indicatiebesluit) en ziekteverzuim.

Wij hebben samen met onze zakenpartners business intelligence methoden ontwikkeld om u snel inzicht te geven zodat u adequaat kunt (aan)sturen. Zo leveren wij een bijdrage aan uw doelmatigheid.