Training

Zorgorganisaties veranderen steeds meer naar zorgondernemingen. Structurele organisatieontwikkeling, veranderingstrajecten en nieuw leiderschap zijn onmiskenbare onderdelen. CareEffective biedt in samenwerking met JMC ManagementCare opleidingstrajecten om uw organisatie hierin duurzaam te begeleiden.

  • Care for Business: traject voor organisatieontwikkeling en duurzame verandering naar marktgerichte zorgondernemingen
  • Care for Management: leiderschapstraject voor management in de zorg(gerelateerde) sector
  • Care for Talent: voor het begeleiden en opleiden van managementtalenten in de zorg(gerelateerde) sector

2009 is het jaar waarin de nieuwe bekostiging voor de intramurale zorg haar intrede heeft gedaan. In 2010 worden aanbieders afgerekend op basis van de zorgzwaartepakketten (zzp's). De ervaring leert dat de invoering van de ZZP's een echte uitdaging vormt. De ZZP's zijn van invloed op vrijwel alle organisatieonderdelen. CareEffective biedt samen met Trompetter en Van Eeden opleidingen om de zzp's goed te interpreteren, aan te vragen en te herwaarderen.