Visie

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen is de dynamiek in de gezondheidszorg en sociaal maatschappelijke dienstverlening groot. De toenemende vraag (dubbele vergrijzing, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, eenduidige toegang en afstemming in de keten) en de schaarste aan personeel staan op gespannen voet. De overheid tracht door nadere regulering en marktwerking het schaarsteprobleem in de hand te houden. Tegelijkertijd worden cliënten steeds mondiger en kritischer en verandert het consumentengedrag. Men beschikt steeds vaker en sneller over informatie (intranet en extranet toepassingen).


Naast deze ontwikkelingen worden er voortdurend nieuwe (behandel)methoden, zorgprogramma's, technologieën, organisatievormen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld. De overheid voert in een hoog tempo wijzigingen door in wet- en regelgeving. Daarbij speelt dat er een slag in de keteninformatisering plaatsvindt die zich in een hoog tempo doorontwikkelt.