Zorgportalen

CareEffective ontwikkelt met haar partners oplossingen om burgers en professionals optimaal te ondersteunen.

 

Door AgentschapNL heeft CareEffective een subsidie toegekend gekregen ter ondersteuning van de realisatie van een zorgplatform met bijbehorend portaal.

  • Het platform geeft cliënten en patiënten de regie over hun eigen zorgpad. Enerzijds biedt het platform diverse ingangen ten behoeve van eigen regie, anderzijds biedt een nieuwe vorm van toegang tot zorg waarbij de cliënt of patiënt zelf - indien gewenst gecoacht vanuit het platform - aan het stuur zit.

CareEffective biedt ook tools die organisaties ondersteunen om meer effectiviteit, efficiëntie en een doelmatiger organisatie te bereiken.

 

Voor gemeenten hebben wij, samen met Curaad en Info Support, c2Wmo ontwikkeld.

  • c2Wmo is een methode met bijbehorende SAAS oplossing die gemeenten in samenwerking met burgers en ketenpartners in staat stelt volledige grip op de uitvoering van de Wmo te krijgen.

Samen met leveranciers houdt CareEffective zich bezig met (door)ontwikkeling, vermarkting en implementatie van primaire zorgsystemen.

  • Weekplan vertaalt de zorgaanspraak naar concrete handelingen (verrichtingen) op basis van individuele activiteiten, groepsactiviteiten en dagbestedingactiviteiten, zodat de zorg conform de gemaakte afspraken wordt geleverd. Deze handelingen kunnen worden gekoppeld aan het in te zetten deskundigheidsniveau.

Wij vinden het belangrijk dat producten modulair zijn opgebouwd en geheel webbased zijn ontwikkeld. Bescherming van de gegevens staat voorop en daarom worden de producten 100% gegarandeerd veilig aangeboden. Daarnaast vinden wij dat u zich bezig moet kunnen houden met uw proces. Wij leveren producten op waarbij het technisch beheer geheel buiten uw verantwoordelijkheid valt.